Velkommen til Annie Sofie Schaugs nettsted, et sted for Guds kjærlighet!  
 
Søk
Velkommen til AnnieSofie.net!
Jeg ønsker deg velkommen til AnnieSofie.net. Her på mitt nye nettsted, anniesofie.net, er det mitt ønske å presentere for deg hvem jeg Annie Sofie Schaug er, og hva jeg er opptatt av.
"Gråt ikke! Se løven av
Juda stamme, Davids
rotskudd, har seiret.
Han kan åpne boken
og de sju segl på den."
Åp. 5,5


"Ja, med evig kjærlighet
har jeg elsket deg.Derfor
har jeg latt min miskunn
mot deg vare ved."
Jer. 31,3

Jeg vil komme tilbake med mer informasjon etterhvert. Hilsen Annie :-)
Jesus, min Herre og Frelser
Jesus Kristus er Messias, den levende Guds Sønn!
"For desom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt
hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst!"
Rom.10-9


"Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal
også jeg kjennes for Min Far i himmelen."
Mat.10-32


"Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal
så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved
hans navn for min Far og for Hans engler."
Åp.3.5

(Kilde: Bibelen, Den Hellige Skrift, 1988)
 
 
© 2020 Annie Sofie Schaug, Loddefjord, Bergen - Norway.